Dichterbij een veiliger Noord-Holland

In de regionale eenheid Noord-Holland werkten we in 2021 met 34 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie samen met diverse publieke en private partners aan de veiligheid van onze inwoners. In dit jaarverslag leest u aan welke thema's we in 2021 werkten, welke projecten en activiteiten we uitvoerden en welke effecten en resultaten we behaalden.

JAARVERSLAG 2021

Aan deze thema's werkten we

Samenwerken aan integrale veiligheid

Regioburgemeester Jos Wienen: In vrijheid leven in een land waar je je veilig voelt. Ik denk dat dat voor u, net als voor mij, een groot goed is. En dat het een gevoel van boosheid oproept, wanneer anderen met hun gedrag afbreuk doen aan het gevoel van vrijheid en veiligheid.

Ik denk daarbij aan burgers die zich in het openbare leven stevig uiten en anderen met hun radicale ideeën angst inboezemen of aan mensen die inbreken op een computer of mobiele telefoon om anderen geld afhandig te maken. Maar ook aan criminelen die met geweld, drugs en witwasoperaties de samenleving verpesten.

In de eenheid Noord-Holland werken we als één overheid samen aan dit soort veiligheidsproblemen.

Over ons

In de eenheid Noord-Holland wordt door twee belangrijke samenwerkingsverbanden gewerkt aan de veiligheid van onze inwoners: het RIEC Noord-Holland en Noord-Holland Samen Veilig. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en partners van deze samenwerkingsverbanden. 

 

 

image

Jaarrekening 2021

Bekijk de volledige jaarrekening